Ffôn: 01633 483321

  • llantarnam_grange_5

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ffôn: 01633 483321
Ebost:

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.30am - 4pm
(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Dydd Sadwrn 9.30am - 4pm
Mynediad am ddim

llantarnam_grange_5.jpg

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ffôn: 01633 483321
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.30am - 4pm
(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Dydd Sadwrn 9.30am - 4pm
Mynediad am ddim

Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasty Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru.
Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol.
Yn ogystal, mae’r Ganolfan yn creu arddangosfeydd ac yn mynd â hwy ar daith i leoliadau eraill ar draws Prydain ac Ewrop.

YMWELD

Mae ein Horielau yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn dangos gwaith gwneuthurwyr lleol.

exhibition gallery

DYSGU

Gallwn gynnig partïon celf, gweithdai yn ystod gwyliau ysgol, ynghyd ag ymweliadau i ysgolion a cholegau.

childres activities

BWYTA

Mae ein caffi'n darparu amrywiaeth eang o ddiodydd, prydau, byrbrydau a chacennau er eich mwynhad.

cafe

SIOPA

Mae ein shop yn arddangos ac yn gwerthu'r enghreifftiau gorau o grefft gyfoes o Gymru ac o bob rhan o'r DU.

craft shop