Ffôn: 01633 483321

Anne Morgan

Anne Morgan
08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017
Gemwaith Showcase

Mae casgliad ‘Coast’ Anne Morgan yn dangos dylanwad ei hangerdd dros yr arfordir, gan gyfuno'i gwaith ei hun a gwrthrychau hapgael. Yn aml, mae'r darnau'n rhai unigryw ac maent yn atseinio’r tir o gwmpas y traethau, sy'n newid drwy erydu naturiol gan ddadorchuddio haenau o hanes naturiol ac o waith dyn. Weithiau, y trysorau mwyaf cyffrous yw'r eitemau hynny a adawyd gan ymwelwyr blaenorol, a hawliwyd gan y môr, a chwaraeodd â nhw ac yna eu dychwelyd i'r traeth iddi hi eu darganfod. Mae Anne yn gweithio ym Mhenarth.