Ffôn: 01633 483321

Elizabeth Humble

Elizabeth Humble
31 Hydref 2015 tan 02 Ionawr 2016
Arddangosfa Gemwaith

Daw ysbrydoliaeth Elizabeth o dirwedd erwin, hardd arfordir gorllewinol dramatig yr Alban. Mae'n creu gwaith sy'n archwilio'r tir mewn ffordd haniaethol a heriol, gan ddatgladdu manylion ac archwilio ffurfiannau creigiau naturiol sydd ynghudd dan yr wyneb. Mae wedi datblygu techneg unigryw o haenu gwifrau arian gyda'i gilydd i greu adeileddau cymhleth mewn metelau gwerthfawr, a'u trawsnewid yn ddarnau cain o emwaith sydd â naws soffistigedig ond tra ffasiynol.