Ffôn: 01633 483321

Seen and Unseen: Ingrid Murphy

Seen and Unseen: Ingrid Murphy
Iaith Clai Rhan II
30 Mawrth 2019 tan 11 Mai 2019
Oriel Brif

Mae cysylltedd yn hollbwysig i Ingrid, rhwng pobl, lleoedd ac ar draws amser. Mae ei hymchwiliadau’n ein pryfocio ac yn ein synnu wrth iddi gyfuno prosesau cerameg traddodiadol â thechnolegau creadigol. Boed yr olygfa o’r tu mewn i debot neu synau strydoedd Jaipur, mae ei darnau’n ein cysylltu â gwahanol bersbectifau a storïau. Helaethiad ffraeth o ieithoedd a phriodweddau clai yw Gweledig ac Anweledig.