Ffôn: 01633 483321

Portal 2015

Portal 2015
08 Awst 2015 tan 17 Hydref 2015
Brif Oriel

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Eleni rydym hefyd wedi penderfynu ehangu ein rhan ‘One Year On’ o’r arddangosfa ble rydym yn gwahodd detholiad o raddedigion y llynedd i ddangos sut mae eu gwaith wedi datblygu ac wedi symud ymlaen ers iddynt orffen eu cyrsiau gradd.