Ffôn: 01633 483321

Textile Traces: personal stories in cloth Ruth Singer

Textile Traces: personal stories in cloth Ruth Singer
25 Mai 2019 tan 20 Gorffennaf 2019
Oriel Brif

Mae’r arddangosfa hon yn tynnu gwaith Ruth Singer at ei gilydd mewn archwiliad o brofiad dynol a fynegir drwy wneud tecstilau mewn dull meddylgar, llawn emosiwn. Mae ei gwaith cynnil a chain yn cyfeirio at golled, atgofion, breuder a niwed – yn y brethyn ei hunan ac yn ein bywydau personol. Mae cefndir Ruth fel hanesydd tecstilau a churadur amgueddfa wedi ei wehyddu drwy ei gwaith; mae’n creu darnau gydag ymdeimlad o hanes ac awrgym o hen bethau ond gyda stori gyfoes bwerus hefyd.

Mae gweithdai cyfranogol yn rhedeg ochr yn ochr â'r arddangosfa hon