Ffôn: 01633 483321

  • cafe
  • caravan
  • craftshop
  • exhibition
  • fish
  • holidays
  • llantarnam_grange
  • school
  • walter_keeler
  • wks2

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ffôn: 01633 483321
Ebost:

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.30am - 5pm
(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Dydd Sadwrn 9.30am - 4pm
Mynediad am ddim

caravan.jpg

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ffôn: 01633 483321
Ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.30am - 5pm
(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Dydd Sadwrn 9.30am - 4pm
Mynediad am ddim

Ar hyd y blynyddoedd, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange wedi crynhoi casgliad parhaol o waith celf gan nifer o artistiaid cyfoes dawnus. Mae'r gwaith wedi ei osod yn yr ystafelloedd cyfarfod a'r coridorau ar lawr cyntaf y Ganolfan Gelfyddydau.

Os nad yw'r ystafelloedd cyfarfod mewn defnydd, gellir gweld y casgliad yn ystod oriau agor y ganolfan. Os ydych yn bwriadu trefnu ymweliad penodol, argymhellwn eich bod yn ffonio ymlaen llaw i sicrhau bod yr ystafelloedd ar gael i weld y gwaith. Yn anffodus, nid oes gennym fynediad i'r llawr cyntaf i'r anabl.

Mae'r artistiaid y mae eu gwaith yn ymddangos yn y casgliad parhaol yn cynnwys: Sarah Bradford, Mick Brown, William Brown, Brendon Stuart Burns, Ashraf Hanna, Ruth Harries, Michael Organ, Arlie Panting, Paul Peter Piech, Mark Saunders, John Wright, Ernest Zobole.

YMWELD

Mae ein Horielau yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn dangos gwaith gwneuthurwyr lleol.

exhibition gallery

DYSGU

Gallwn gynnig partïon celf, gweithdai yn ystod gwyliau ysgol, ynghyd ag ymweliadau i ysgolion a cholegau.

childres activities

BWYTA

Mae ein caffi'n darparu amrywiaeth eang o ddiodydd, prydau, byrbrydau a chacennau er eich mwynhad.

cafe

SIOPA

Mae ein shop yn arddangos ac yn gwerthu'r enghreifftiau gorau o grefft gyfoes o Gymru ac o bob rhan o'r DU.

craft shop