Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Justine Allison

Justine Allison

Language of Clay: Shifting Lines

Orief Brif

01 Rhagfyr 2018 tan 19 Ionawr 2019

Mae llestri cymhleth Justine Allison yn huawdl ac yn ddyrchafol. Mae golau yn cael ei dynnu atyn nhw, yn cael ei ddal, ac yn pelydru oddi wrthyn nhw. Mae llonyddwch i waith Justine sy’n adlewyrchu proses fyfyriol ei wneuthuriad a gosgeiddrwydd y ffurfiau gorffenedig. Mae gan Justine ei hiaith glai unigryw. Mae ei cherameg yn dangos cydbwysedd rhwng y swyddogaethol a’r cerfluniol, ac mae’n gyfoethog ac yn wreiddiol. Am fod ganddi ddealltwriaeth ddofn o’u defnyddiau ac estheteg weledol gaboledig, mae llestri Justine yn gyflawn.

Mae Shifting Lines yn arddangosfa yn y gyfres The Language of Clay, sef Menter Deithiol Genedlaethol Oriel Mission Gallery a guradwyd gan Ceri Jones.

Sanctuary

Sanctuary

Oriel 3

01 Rhagfyr 2018 tan 19 Ionawr 2019

Sanctuary is a celebration of natural materials and their place in our homes and hearts. Creating a space that is warm and welcoming, counteracting our busy day-to-day lives, using textures such as soft leather, linen, warm wool, rustic wood and ceramics creating an oasis of calm. Understated, functional, elegant and above all a sanctuary from the hustle and bustle of the modern world. 

Another Shed Production, Elaine Bolt, James Burnett-Stuart, Kirby Woodworks, Rosie Brewer, Sian O'Doherty, Susie Vaughan, Takahashi McGil, Woolly Mammouth Fabrics

Bonner Leather

Bonner Leather

Arddangosfa Grefft

01 Rhagfyr 2018 tan 19 Ionawr 2019

With backgrounds in sculpture and librarianship Bonner leather established their workshop in 2014 and currently work out of their studio a few miles miles from Cirencester.
 
Concentrating on simple form and design, and multi-material integration – combining leather, cork, wool felt, plywood and aluminium – they aim to create contemporary pieces of function and utility.  

Fern Robinson

Fern Robinson

Arddangosfa Gemwaith

01 Rhagfyr 2018 tan 19 Ionawr 2019

Fern Robinson’s jewellery was first inspired by the simplicity of a child’s interaction with objects, which began her fascination with the urge we have to touch and play.

The pieces are childishly sophisticated with vibrant shards of crayon in tactile resin that aim to create a uniquely fun relationship between jewellery and owner.

Gesamkunstwerk Project

Gesamkunstwerk Project

Myfyrwyr BA Cerameg – Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Oriel Cafe Gallery

01 Rhagfyr 2018 tan 19 Ionawr 2019

Gesam = Cyfanswm

Kunst = Celf

Werk = Gwaith

 

Mae'r ‘bowlen’ ddiymhongar a hollbresennol yn ffurf sydd mor gyfarwydd fel ei bod yn aml yn osgoi sylw, yn ymdoddi i silffoedd, pennau byrddau, yn cael ei chuddio dan rai eraill ar fyrddau sychu, neu dan fwyd. Mae wedi'i gwehyddu mor glòs yn ein hamgylchedd domestig nes iddi fod bron iawn yn anweladwy, ond ar yr un pryd mae'n rhan annatod o'n bywydau, yn ein cynnal.

Yn ystod y 6 wythnos gyntaf o'u blwyddyn derfynol, mae myfyrwyr BA Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cael eu herio i ganfod nodweddion craidd eu hymarfer unigol a distyllu’r rhain i ffurf ‘powlen’. Mae hon yn dipyn o her, rhaid cynnal cywirdeb eu syniadau o fewn ffurf na fu o reidrwydd yn ffocws eu gwaith yn flaenorol. Wrth wneud hyn, mae'n rhaid i'r myfyrwyr ymuniaethu'n gryf â natur eu hymarfer er mwyn cynnal ymdeimlad o gywirdeb yn y canlyniad.

Mae'r canlyniadau’n fwy na ‘phowlenni’ syml – os yw'r fath beth yn bodoli hyd yn oed – yn hytrach, maen nhw'n ddistylliad o ymarfer y myfyrwyr sy'n graddio mewn cerameg yn 2019, yn blatfform cyfoethog y byddant nawr yn adeiladu eu corff terfynol o waith arddangosfa raddedig arno.