Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Still

Still

Cerameg gan Anne Gibbs

Oriel Brif

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Mae Anne Gibbs yn cymryd amser i sefyll a myfyrio ar beth mae'n ei weld ac yn ei brofi. Mae'n ymddiddori mewn arsylwi ar bethau'n sy'n osgoi sylw gan amlaf, boed coeden ar fryn a welwn bob tymor neu gyffordd yr awn heibio iddi bob dydd. Mae Anne yn canfod yr harddwch sydd mewn pethau ac mae hefyd yn cydnabod y boen, a'r ddau yn aml yn annisgwyl. Felly yn ei gwaith ceramig cain, gwelwn feinder tawel sy'n cyferbynnu'n aml â gwrthrychau hapgael garw. Gallai pin metel dyllu wyneb llyfn, gallai ymyl miniog gael ei adael ar wrthrych y byddem yn ei ddefnyddio fel arall.

 

Arddangosfa The Language of Clay, Arddangosfeydd Teithiol Oriel Genedlaethol  Mission, a guradwyd gan Ceri Jones

‘Building Works: Traces’

‘Building Works: Traces’

Detholiad o waith gan ymarfer ffotograffiaeth Geoff Bradford

Oriel 3

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Testun fy ymarfer ffotograffig yw'r pethau sy'n gyffredin, yn anghofiedig, yn arferol, ac sy'n gyfarwydd i bawb. Mae'n cyfeirio at y byd ‘a wnaed’ ac, er bod hwn yn absennol, mae presenoldeb dynol ymhlyg ynddo.

Yn ddiweddar, fel artist/gwneuthurwr, rwyf wedi ystyried bod y ffotograff yn wrthrych ffisegol ynghyd ag yn ddelwedd i'w drin yn ogystal â'i weld – dyma un o'r rhesymau dros eu maint cymharol fach. 

Into the Woods

Into the Woods

Oriel 3

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Arddangosfa fechan wedi’i churadu o waith gwneuthurwyr sy'n cloddio'n ddwfn i'r goedwig i ddathlu'r anifeiliaid a'r pryfed sy'n byw ynddi. Yng nghysgod coed mae rhywbeth hudolus yn digwydd. Mae coedwig yn aml yn lleoliad ar gyfer straeon tywyll a dirgel ac maent yn safle ar gyfer trawsnewid ac yn gartref i amrywiaeth eang o greaduriaid, yn rhai go iawn a dychmygol. Bydd y gwaith yn cynnwys cerameg, tecstilau, print, cerfluniau cyfryngau cymysg a chywreinbethau.

Naomi Greaves

Naomi Greaves

Arddangosfa Crefft

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Naomi Greaves wedi bod yn gasglwr pethau anarferol erioed, ac mae'n cadw’r rhan fwyaf o'r rhain yn ei stiwdio. Tra bod i rai eitemau gysylltiadau sentimental, mae rhai eraill a brynwyd ganddi yn gallu bod yn ddigon hynod ac erchyll. Mae llyfrgell o hen lyfrau llawn ysgythriadau a thorluniau pren yn ffurfio rhan fawr o'i chasgliad.
 
Gan gyfuno delweddau o'i chasgliad o lyfrau â hen bapurau a gyrchwyd ac a brynwyd yn ofalus, ynghyd â'i hangerdd dros brint, mae gwaith Naomi'n cofleidio'i hysbrydoliaethau.