Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Portal 2020

Portal 2020

Brif Oriel

03 Hydref 2020 tan 14 Tachwedd 2020

Mae pump ar ddeg o raddedigion o brifysgolion ledled Cymru wedi'u cynnwys, yn 'Portal 2020', arddangosfa flynyddol o artistiaid cymhwysol sy'n dod i'r amlwg, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.