Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Blanket Coverage

Blanket Coverage

Brif Oriel

28 Tachwedd 2020 tan 17 Ebrill 2021

Rydym ar ben ein digon o gael croesawu Laura Thomas yn ôl. Mae'n artist, dylunydd, curadur ac yn addysgwr Cymreig sydd wedi cyfrannu, ac wedi curadu nifer o arddangosfeydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange o'r blaen. Mae angerdd Laura dros wehyddu yn amlwg yn ei gwaith ei hun, a hefyd yn y ffordd mae'n eiriol dros ei chyd-wehyddion. Mae O Dan y Gorchudd yn arddangosfa o flancedi wedi'u gwehyddu cyfoes a guradwyd gan Laura ac sy'n cynnwys gwneuthurwyr o bob rhan o Gymru, y DU ac o bedwar ban byd.

Ode to Anna

Ode to Anna

Brif Oriel

24 Ebrill 2021 tan 19 Mehefin 2021

Dathliad o waddol Anna Atkins yw Mawl i Anna, sydd nid yn unig yn tynnu sylw at yr argraff barhaol mae hi wedi'i gwneud ar y byd ffotograffig a'i hanes ond sydd hefyd yn dathlu presenoldeb pwysig ac amlochrog menywod a gwaith menywod yn hanes ffotograffiaeth.