Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Roger Cecil

Roger Cecil

Artist, Maker, Shaman

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Roger Cecil (1942-2015) wedi cael ei ddisgrifio fel un o brif artistiaid haniaethol ei genhedlaeth, ond eto yn ystod ei oes nid oedd yn adnabyddus y tu allan i’w gylch o gyd-arlunwyr. Gwrthododd ysgoloriaeth gan y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au gan fynd adref i Abertyleri i beintio ar ei ben ei hun a heb ddylanwad. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos ei ddarluniau rhyfeddol o hardd ar y cyd â gemwaith a gwaith 3D sydd erioed wedi cael eu harddangos.

Bydd Peter Wakelin yn agor yr arddangosfa am 12.30pm

Fibre and Form

Fibre and Form

Arddangosfa Cynradd ac Uwchradd Criw Celf

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 28 Gorffennaf 2018

Creodd cyfranogwyr Cynradd ac Uwchradd Criw Celf ffurflenni gwlyb ochr yn ochr ag artist tecstilau Claire Cawte. O dan drefniadaeth Claire, roedd pobl ifanc blynyddoedd ysgol 5-9 yn siâp gweadog rhyfeddol wedi'u siâp wedi'u gwehyddu â fflachiau o liw. Cafodd y bobl ifanc gyfle hefyd i gael eu hysbrydoli gan waith cain y seramegydd, Anne Gibbs.

Kate Temple

Kate Temple

Arddangosfa Grefft

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Kate Temple yn ddylunydd sy'n seiliedig yn Llundain sy'n gwneud dillad menyn hardd, wedi'u pwyso â llaw. Wedi'i ysbrydoli gan argraffiadau Liberty a gwlân treftadaeth, mae ei chysylltiadau, clymau bwa a sgwariau poced yn cael eu torri, eu gwnïo a'u gorffen yn fanwl yn ei stiwdio yn Llundain ac mae hi'n galw mawr amdano i greu ategolion pwrpasol ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig.

Antonello Figlia

Antonello Figlia

Arddangosfa Gemwaith

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae geometreg, rhith optegol a ffotograffiaeth yn ysbrydoli gwaith Antonello. Mae hi'n syfrdanol gan sut mae siapiau'n rhyngbwyllo gan greu effeithiau gweledol diddorol. Caiff y rhain eu casglu yn ei chasgliad Geometreg, lle mae dotiau, trionglau ac elfennau eraill yn cael eu cryfhau'n gryf, gan ategu'r gorffeniadau drych a matte, a'r elfennau oxidedig sy'n creu drama yn y dyluniadau.

Mae Antonello yn frwd dros grefft ac fe'i gyrrir i greu gemwaith o safon uchel. Mae ei holl ddyluniadau wedi'u gwneud â llaw yn ei chartref-stiwdio yn Llundain.