Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Eighteen

Eighteen

Oriel 3

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Ymrestrodd bron hanner miliwn o ddynion yn ystod deufis cyntaf Y Rhyfel Mawr, ond gostyngodd y recriwtio’n ddramatig cyn hir a chyflwynwyd gorfodaeth filwrol yn Ionawr 1916. Roedd y rhan fwyaf o ddynion sengl rhwng 18 a 41 oed yn agored i gael eu galw i’r fyddin, ac erbyn diwedd y rhyfel roedd dros bum miliwn o ddynion ym Mhrydain wedi gwasanaethu. Canlyniad y “rhyfel i ddiweddu pob rhyfel” hwn oedd pedair blynedd o ymladd, miliynau wedi marw ac ailstrwythuro dramatig ar Ewrop. Rydym wedi comisiynu artistiaid cyfoes 18-41 oed i greu gwaith newydd mewn ymateb i’r Genhedlaeth Goll hon.

Suffrage

Suffrage

Textiles celebrating 100 years of women’s suffrage

Oriel Brif

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Arddangosfa sy'n canolbwyntio ar gelf tecstilau a mynegiant gwleidyddol i ddathlu Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod. Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, byddai menywod yn defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y cartref i leisio’u brwydr wleidyddol: drwy ffedogau, rhubanau a baneri, hyrwyddont eu galwad am bleidlais gyffredinol i gynulleidfa ehangach mewn ffordd weledol. Mae'r artistiaid cyfoes hyn yn parhau â'r traddodiad hwnnw gan fynegi syniadau radical trwy wleidyddoli'r cyffredin, herio a chwestiynu rôl menywod mewn cymdeithas, a thrwy amlygu anghydraddoldebau rhyw yn lleol ac yn fyd-eang. Morwenna Catt, Eleanor Edwardes, Caren Garfen, Rozanne Hawklsey, Sue Shields, Ruth Singer

Noddir yr arddangosfa hon gan “Gynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod 2018” Llywodraeth Cymru.

 

Catalog Arlein

Katharina Klug

Katharina Klug

Arddangosfa Grefft

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Katharina create timeless vessels for contemporary interiors. Each piece is individually made from porcelain on the potter’s wheel. Naïve, spontaneous pencil strokes, graphic simple patterns that create movement and direction. Every line is drawn by hand which makes the work preserve the moment of making. The imperfections in the pattern make it lively, rough and immediate and unique but still holding an order or direction to bind them together.

The Narrative to her work is coming from little snippets of observation in her environment.  Lines are jumping out on her in almost anything – stripes on cloth, wires and cables, plants and grasses, architecture and streets just to name a few 

Claire Allain

Claire Allain

Arddangosfa Gemwaith

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Having recently returned to the UK after living in New Zealand for ten years, Claire has been experimenting with new techniques. She has been working with a variety of techniques and marrying metals together to create wearable sculptures or as she likes to call them wearable “Sketches”, like little mini contemporary paintings. They are marked or imprinted in some form or another, drilled, enameled or embellished with firing 24ct gold foil on top.