Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Portal 2021

Portal 2021

Oriel 1

11 Medi 2021 tan 06 Tachwedd 2021

Mae 19 o artistiaid o brifysgolion ledled Cymru a Lloegr wedi’u cynnwys yn arddangosfa Portal 2021, sef arddangosfa flynyddol o arferion celfyddydol newydd, sy’n cael ei chynnal yn Llantarnam Grange, canolfan Celf a Chrefft Gyfoes yng Nghwmbrân. Wrth i lawer o raddedigion celf fethu allan ar gyfle pwysig yn eu Sioe Raddio ar ddiwedd y flwyddyn i arddangos eu gwaith i’r byd, mae Portal 2021 yn cynnig llwyfan i ddathlu’r arferion hynny sydd wedi ffynnu er gwaethaf argyfwng y coronafeirws. Mae Portal 2021 yn dechrau gydag agoriad meddal drwy’r dydd o 12.00pm tan 3.30pm ddydd Sadwrn 11 Medi.


Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /homepages/8/d234532734/htdocs/newsite/plugins/system/zoo_zlelements/zoo_zlelements/elements/imagepro/imagepro.php on line 146
Criw Celf

Criw Celf

Oriel 2

11 Medi 2021 tan 06 Tachwedd 2021

Arddangosfa Criw Celf De Ddwyrain Cymru 2020-21

Mae Llantarnam Grange yn cyflwyno Criw Celf ledled y de-ddwyrain, gan weithio gyda phobl ifanc o flynyddoedd ysgol 5-13. Nod ein rhaglen yw ysbrydoli pobl ifanc i gyrraedd eu potensial creadigol llawn – i ddatblygu eu sgiliau artistig a hyrwyddo ffyrdd newydd o feddwl.

Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith o holl grwpiau oedran Criw Celf ac mae'n ddetholiad o waith a grëwyd yn ystod gweithdai o dan arweiniad y bardd a'r argraffydd Francesca Kay.

Pas-man

Pas-man

Arddangosfa Chrefft

11 Medi 2021 tan 06 Tachwedd 2021