Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Hiraeth

Hiraeth

Oriel Brif

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Rhiannon Williams yn addurno straeon. Gan ddefnyddio technegau brodwaith, mae hi'n pwytho storïau pobl gyda'i gilydd. Mae ei naratifau â'u brodwaith cain yn cyfleu golygfeydd sy'n dod o fywyd yn ein hoes fodern, ac o atgofion hiraethus am yr amserau a fu, gan archwilio perthnasoedd dynion a theimladau o berthyn. Astudiodd Rhiannon ar gyfer ei gradd mewn Tecstilau yng Ngholeg Prifysgol Falmouth yn 2011, ac ar gyfer ei gradd Meistr yn y Coleg Celf Brenhinol yn 2014.

Into the Woods

Into the Woods

Oriel 3

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Arddangosfa fechan wedi’i churadu o waith gwneuthurwyr sy'n cloddio'n ddwfn i'r goedwig i ddathlu'r anifeiliaid a'r pryfed sy'n byw ynddi. Yng nghysgod coed mae rhywbeth hudolus yn digwydd. Mae coedwig yn aml yn lleoliad ar gyfer straeon tywyll a dirgel ac maent yn safle ar gyfer trawsnewid ac yn gartref i amrywiaeth eang o greaduriaid, yn rhai go iawn a dychmygol. Bydd y gwaith yn cynnwys cerameg, tecstilau, print, cerfluniau cyfryngau cymysg a chywreinbethau.

Naomi Greaves

Naomi Greaves

Arddangosfa Crefft

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Naomi Greaves wedi bod yn gasglwr pethau anarferol erioed, ac mae'n cadw’r rhan fwyaf o'r rhain yn ei stiwdio. Tra bod i rai eitemau gysylltiadau sentimental, mae rhai eraill a brynwyd ganddi yn gallu bod yn ddigon hynod ac erchyll. Mae llyfrgell o hen lyfrau llawn ysgythriadau a thorluniau pren yn ffurfio rhan fawr o'i chasgliad.
 
Gan gyfuno delweddau o'i chasgliad o lyfrau â hen bapurau a gyrchwyd ac a brynwyd yn ofalus, ynghyd â'i hangerdd dros brint, mae gwaith Naomi'n cofleidio'i hysbrydoliaethau.

Claire Gent

Claire Gent

Arddangosfa Gemwaith

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Ffasiwn yn cwrdd â natur. Dyma sut mae Claire yn disgrifio'i gemwaith. Mae'n cyfuno alwminiwm wedi’i anodeiddio ag arian pur i greu nifer o ddetholiadau cyfoes sy'n cynnwys fflora a ffawna, ac sy'n adlewyrchu ei chariad at batrwm a darlunio.

Mae dylunio a gwneud yn rhan o bwy yw hi, ac mewn gemwaith mae wedi dod o hyd i ddisgyblaeth y bydd ei dysgu yn llafur oes iddi. Mae darnau Claire yn dangos llawer o brosesau yn cynnwys peintio, trochlifo, gofannu, tyllu, a rhybedu. Yn ei barn hi, mae cylchred oes cynnyrch, o'r braslun bawd, i weld y dyluniad gorffenedig mewn arddangosfa oriel, yn aruthrol foddhaol.

Gwent Wildlife Trust

Gwent Wildlife Trust

Enillwyr y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth

Oriel Cafe

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018
Still

Still

Cerameg gan Anne Gibbs

Oriel Brif

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Mae Anne Gibbs yn cymryd amser i sefyll a myfyrio ar beth mae'n ei weld ac yn ei brofi. Mae'n ymddiddori mewn arsylwi ar bethau'n sy'n osgoi sylw gan amlaf, boed coeden ar fryn a welwn bob tymor neu gyffordd yr awn heibio iddi bob dydd. Mae Anne yn canfod yr harddwch sydd mewn pethau ac mae hefyd yn cydnabod y boen, a'r ddau yn aml yn annisgwyl. Felly yn ei gwaith ceramig cain, gwelwn feinder tawel sy'n cyferbynnu'n aml â gwrthrychau hapgael garw. Gallai pin metel dyllu wyneb llyfn, gallai ymyl miniog gael ei adael ar wrthrych y byddem yn ei ddefnyddio fel arall.

 

Arddangosfa The Language of Clay, Arddangosfeydd Teithiol Oriel Genedlaethol  Mission, a guradwyd gan Ceri Jones