Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Flux & Poise

Flux & Poise

Paul Wearing

Oriel 1

03 Gorffennaf 2021 tan 28 Gorffennaf 2021

Mae Llantarnam Grange yn falch o gyhoeddi agoriad Flux & Poise, arddangosfa unigol o waith serameg gan yr artist sydd wedi ennill gwobrau, Paul Wearing. Yn deillio o’i brosiect Material Matters, a ariannwyd gan Gyngor y Celfyddydau, mae’r corff o waith yn datgelu datblygiadau allweddol yn ei arfer ers mis Gorffennaf 2019, pan fu ar gyfnod preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Yn ystod ei gyfnod yno, bu’n ymchwilio i ddrama tirwedd y gorllewin, gwaith sydd bellach wedi’i wireddu yn Flux & Poise.

Lost Connections

Lost Connections

Oriel 2

03 Gorffennaf 2021 tan 28 Awst 2021
Ode to Anna

Ode to Anna

Brif Oriel

24 Ebrill 2021 tan 19 Mehefin 2021

Dathliad o waddol Anna Atkins yw Mawl i Anna, sydd nid yn unig yn tynnu sylw at yr argraff barhaol mae hi wedi'i gwneud ar y byd ffotograffig a'i hanes ond sydd hefyd yn dathlu presenoldeb pwysig ac amlochrog menywod a gwaith menywod yn hanes ffotograffiaeth.

Hannah Billingham

Hannah Billingham

Arddangosfa Gemwaith

24 Ebrill 2021 tan 19 Mehefin 2021

"Mae fy arfer artistig yn seiliedig ar fy edmygedd o berffeithrwydd, cymesuredd a threfn. Rwy’n dewis darn o glai crai ac yn archwilio’i fateroliaeth, gan ei wthio i’w derfynau ar olwyn y crochenydd a chreu wynebau tra addurnedig. Daw fy ysbrydoliaeth o batrymau sy’n digwydd yn naturiol – fel y tu mewn i flodyn, darn o gwrel neu fywyd môr. Mae effaith gweledol fy ngwaith yn bwysig iawn, ac rwy’n creu cerfluniau sy’n ennyn ymateb gan y gwyliwr oherwydd eu manwl gywirdeb a’u gwead."

studiogeist

studiogeist

Oriel Digidol

13 Chwefror 2021 tan 10 Ebrill 2021

Mae myfyrwyr Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd wedi bod wrthi, er gwaethaf popeth, yn creu, yn gwneud ac yn dylunio gwaith drwy gydol cyfnodau clo’r misoedd diwethaf. I ddathlu'r adfyd hwn, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn falch iawn o gynnal arddangosfa ddigidol ar eu gwefan sy'n dangos amrywiaeth a chryfder eu gwaith. Mae hefyd yn dathlu'r gwaith sydd ar y gweill, gweithiau rhwng prosiectau, a'r awyrgylch stiwdio, boed yn y cartref neu mewn mannau pwrpasol.

Blanket Coverage

Blanket Coverage

Brif Oriel

28 Tachwedd 2020 tan 17 Ebrill 2021

Rydym ar ben ein digon o gael croesawu Laura Thomas yn ôl. Mae'n artist, dylunydd, curadur ac yn addysgwr Cymreig sydd wedi cyfrannu, ac wedi curadu nifer o arddangosfeydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange o'r blaen. Mae angerdd Laura dros wehyddu yn amlwg yn ei gwaith ei hun, a hefyd yn y ffordd mae'n eiriol dros ei chyd-wehyddion. Mae O Dan y Gorchudd yn arddangosfa o flancedi wedi'u gwehyddu cyfoes a guradwyd gan Laura ac sy'n cynnwys gwneuthurwyr o bob rhan o Gymru, y DU ac o bedwar ban byd.