Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Rare Visions

Rare Visions

The Welsh Group

Oriel Brif

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Un o ddiffiniadau’r gair ‘prin’ yw ‘bod â darnau cydrannol nad ydynt wedi’u cywasgu’n glòs gyda’i gilydd’. Mae’r cyfryw ddiffiniad yn ddisgrifiad priodol o’r arddangosfa bresennol hon sy’n dangos gwaith, prosesau ac arferion cwbl wahanol ac eang eu cwmpas gan y grŵp hirsefydlog hwn o artistiaid.

David Haswell Landscapes

David Haswell Landscapes

Oriel Cafe Gallery

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Mae diddordeb David Haswell mewn peintio wedi datblygu trwy ddarllen yn eang, arsylwi, ac arbrofi’n ddiddiwedd. Mae'n debyg bod ei hyfforddiant pensaernïol wedi dylanwadu ar ei ddiddordeb mewn creu cyfansoddiadau cryf, anghymesurol ond sy'n gytbwys ar yr un pryd, ac ar ei ddewis o liwiau, sy'n dueddol o ddod o balet cyfyngedig. Nod David yw creu delweddau tra gweadog o dirwedd Cymru a gyflwynir gyda chyferbyniad, ac sy'n ymylu ar fod yn lled-haniaethol.

Earth, Fire and Salt

Earth, Fire and Salt

Potiau gan Micki Schloessingk

Oriel Brif

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae Micki Schloessingk yn creu potiau bendigedig i’w defnyddio a mwynhau bob dydd.

Fe greodd a datblygodd Crochendy Bridge ym mhentref bach Cheriton ar beninsiwla Gŵyr yn Ne Cymru. Ers 1987, dyma lle mae Micki yn creu casgliad o botiau wedi’u

taflu ac adeiladu â llaw. Gyda chiln mawr tanio pren, oriel a stiwdio, mae Crochendy Bridge yn le deinamig ac ysbrydoledig.

Mae potiau Micki yn brydferth ac wedi eu sylweddoli’n fedrus. Mae nifer o flynyddoedd o ofal a phrofiad wedi arwain at ddyluniad da'r darnau yma sydd yn bleser i’w defnyddio ac i fyw gyda. Mae llawer o waith Micki wedi ei daflu ar yr olwyn. Mwynha Micki hefyd adeiladu gyda llaw, fel ei dysglau slab gyda thraed. Mae’r holl waith wedi’u tanio gyda phren ag arlliw halen. Mae’r rhain yn brosesau cyffroes yn eu hun ac yn rhai sydd yn portreadu cymeriad unigryw potiau gwnaed â llaw Micki.

Cyfle i ni werthfawrogi a rhannu gwaith Micki gyda chynulleidfaoedd newydd yw Daear, Tân a Halen, fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae Daear, Tân a Halen yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu.

Abandonment and Migration

Abandonment and Migration

Gosodiad cerfluniol gan Alison Lochhead

Oriel 3

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Beth ydych chi'n meddwl wrth ddod ar draws esgid wedi'i thaflu?  Mae pob esgid yn cario stori'r person a'i gwisgodd. Mae gwrthdaro'n gorfodi pobl i adael eu cartrefi a cherdded pellterau anferth, gan ddioddef caledi annychmygadwy. Yn fyd-eang mae 65 miliwn o bobl yn ffoi o'u cartrefi am nad yw'n ddiogel aros ynddynt.

Louise Hallprevious

Louise Hallprevious

Arddangos Crefft

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae Louise Hall yn gweithio mewn porslen i greu llestri bregus, cain o waith llaw. Mae natur dryleu'r porslen yn creu naws arallfydol a llonyddol pan gaiff ei oleuo o'r tu mewn. Mae gweadau gwahanol yn ychwanegu manylder i wella'r rhith o ddeunydd neu bapur ac ati. Mae Louise yn gwyrdroi dulliau cynhyrchu traddodiadol i greu ffurfiau sydd wedi'u morthwylio, eu trin a'u haflunio, gyda llinellau amherffaith, cromliniau tonnog ac amlinellau bylchog. Nid yw'r uniadau'n cael eu celu na'u cuddio gan liw: maent wedi eu gwneud i ddal sylw ac i gwestiynu sut ddaethant i fodolaeth. Mae Louise yn gweithio yng Nghaerdydd.

Anne Morgan

Anne Morgan

Gemwaith Showcase

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae casgliad ‘Coast’ Anne Morgan yn dangos dylanwad ei hangerdd dros yr arfordir, gan gyfuno'i gwaith ei hun a gwrthrychau hapgael. Yn aml, mae'r darnau'n rhai unigryw ac maent yn atseinio’r tir o gwmpas y traethau, sy'n newid drwy erydu naturiol gan ddadorchuddio haenau o hanes naturiol ac o waith dyn. Weithiau, y trysorau mwyaf cyffrous yw'r eitemau hynny a adawyd gan ymwelwyr blaenorol, a hawliwyd gan y môr, a chwaraeodd â nhw ac yna eu dychwelyd i'r traeth iddi hi eu darganfod. Mae Anne yn gweithio ym Mhenarth.