Ffôn: 01633 483321

Ymgeisio i Werthu yn y Siop

Rydym bob amser yn chwilio am gyflenwyr newydd ar gyfer cerameg, gwydr, gemwaith, lledr a thecstilau o waith llaw i'w gwerthu yn ein siop grefftau. Os oes diddordeb gennych mewn cael eich ystyried fel cyflenwr, anfonwch e-bost gyda lluniau o'ch gwaith, CV a datganiad artist at exhibitions@lgac.org.uk