Ffôn: 01633 483321

Hurio Ystafelloedd

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn fan cyfarfod unigryw a nodedig, a leolir yn gyfleus yng nghanol Cwmbrân. Mae'r ganolfan yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, yn cynnwys cyfarfodydd brecwast, seminarau, dosbarthiadau a bwciadau rheolaidd gan unigolion, busnesau a mudiadau gwirfoddol. Yn yr ystafelloedd cyfarfod llawn cymeriad, mae'r waliau wedi'u gorchuddio â gwaith celf o gasgliad parhaol y ganolfan ac mae gosodiad yr ystafelloedd yn hyblyg fel y gall gydweddu ag anghenion cwsmeriaid.  Mae pob ystafell yn cynnwys wifi am ddim, sgriniau taflunydd a siartiau troi.

Ystafell

Arddull Theatr

Arddull Ystafell Fwrdd

wifi

 

Zobole

30

20

oes

 

Keeler

25

16

oes

 

Gweithdy

ddim yn berthnasol

30

oes

 

Gall ein Caffi mewnol arlwyo ar eich cyfer – maent yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau bwffe yn unol â'ch anghenion, o de a choffi i frecwast, cinio neu de'r prynhawn. Mae parcio am ddim ar gael 50 llath oddi wrth yr adeilad.

Pris Hurio'r Ystafelloedd yw £9.50 yr ystafell yr awr. Rhoddir disgowntiau am fwciadau wythnosol

Mynediad i'r Anabl

Mae un gris i gael mynediad i'r Ganolfan (ramp cadeiriau olwyn cludadwy ar gael). Mae'r Orielau, Siop Grefftau, Caffi'r Grange, a Thoiled a Addaswyd ar y Llawr Isaf.
Mae'r Ystafelloedd Gweithdy a Chyfarfod ar y Llawr Cyntaf, i fyny 14 o risiau