Ffôn: 01633 483321

Y Gymuned Ehangach

Pan fod swyddi amser llawn neu ran-amser yn codi yn y ganolfan, byddant yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon.

 

Fel elusen gofrestredig, mae LGAC bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig a all roi diwrnod neu fwy bob wythnos i'r ganolfan. Ar gyfer ymgeiswyr cymwys, mae gennym nifer o rolau yn cynnwys:

  • Cynorthwyo gyda gweithdai
  • Cynorthwyydd Oriel – helpu i osod a dadosod arddangosfeydd
  • Cynorthwyydd Caffi – dysgu a chyfrannu at redeg y caffi
  • Cymorth Garddio – helpu i ofalu am ein tiroedd a'n lawntiau eang
  • Gwaith Cynnal a Chadw cyffredinol o fewn ac o gwmpas yr adeilad
  • Rolau gweinyddol a marchnata eraill

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.