Ffôn: 01633 483321

Cacennau Dathlu

Mae tîm mewnol Caffi Oriel yn arbenigo mewn gwneud cacennau i'ch plesio chi.

Mae ein repertoire cynyddol yn cynnwys;

  • Cacennau 4” – perffaith i'w rhoi fel anrheg, i'w cynnig i ffrind neu i'w mwynhau ar y penwythnos
  • Cacen ddathlu gydag eisin ffondant i ddathlu pen-blwydd, pen-blwydd priodas neu achlysuron arbennig
  • Cacennau Nadolig ffrwythau traddodiadol sydd ar gael o faint 4”, 6” neu 8”, naill ai gyda marsipán ac eisin ffondant neu gyda thopin ffrwythau
  • Cacennau Nadolig eraill

Neu gallwn wneud unrhyw un o'r cacennau niferus a arddangosir yn arbennig i chi.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion