Ffôn: 01633 483321

Cyllid

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yw'r prif leoliad ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne-ddwyrain Cymru, ac mae'n cyflwyno rhaglen uchelgeisiol o arddangosfeydd celf gymhwysol gyfoes a rhaglen ddysgu eang o gyfranogiad, addysg a gweithgareddau cyfranogol. Heb y cymorth amhrisiadwy gan ein cefnogwyr allweddol, ni fedrai Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange gyflwyno gwaith o'r lefel a'r ansawdd y mae'n ei gyflawni ar hyn o bryd.

Mae LGAC yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae LGAC yn Brif Dderbynnydd Grantiau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae LGAC yn derbyn cyllid blynyddol gan:

  • Cyngor Sir Mynwy
  • Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon
  • Cyngor Cymuned Cwmbrân

Ers 2010, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange wedi derbyn cyllid prosiect gan y sefydliadau a'r cyrff canlynol hefyd :

  • Rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru
  • Cronfa Gymunedol Banc Lloyds
  • Cyngor Cymuned Pont-y-pŵl
  • Ymddiriedolaeth Cwmbrân
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Y Porth Ymgysylltu
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Grant Newid yn yr Hinsawdd
  • Grŵp Gweithredu Cwmbrân