Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Ode to Anna

Ode to Anna

Brif Oriel

24 Ebrill 2021 tan 19 Mehefin 2021

Dathliad o waddol Anna Atkins yw Mawl i Anna, sydd nid yn unig yn tynnu sylw at yr argraff barhaol mae hi wedi'i gwneud ar y byd ffotograffig a'i hanes ond sydd hefyd yn dathlu presenoldeb pwysig ac amlochrog menywod a gwaith menywod yn hanes ffotograffiaeth.