Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

EllyMental

EllyMental

Arddangosfa Gemwaith

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Mae darnau o waith EllyMental Jewellery yn cael eu creu wrth i Elly drawsnewid ei darluniau bychain yn eitemau o emwaith resin sydd wedi’u saernïo â llaw yn gain ac yn gariadlon. Caiff Elly ei hysbrydoli gan ddyluniadau sy’n seiliedig ar ei diddordeb mewn hiraeth doniol, fictoriana ac anifeiliaid. Mae’n cyfuno’i darluniau ag effemera hapgael fel llyfrau o’r 1950au, papurau newydd Fictoraidd a phapurau cartref bregus. Mae’r eitemau’n cynnwys haenau niferus o fetel wedi eu caenu â resin i greu darn terfynol cryf a gwydn.

Material Presence: Zoe Preece

Material Presence: Zoe Preece

Oriel Brif

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae Zoe Preece yn cael ei swyno gan drothwyau, gofodau darfodedig, yr ‘o dro i dro’. Wrth sylwi ar enydau a allai gael eu hanwybyddu, mae’n craffu ar y menisgws ar lwy sy’n cael ei llenwi nes iddi ddymchwelyd, neu’r cydbwysedd ansefydlog mewn dau gwpan wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd ar wyneb gweithio yn y gegin, a phob un ar ymyl rhywbeth. Mae’n canfod harddwch ansicr yma a dyhead sy’n atsain o brofiad dynol. Mae’r clai porslen gwyn a ddefnyddir ganddi yn dod yn drosiad, mae ei symudiad o un cyflwr i un arall yn corffori agweddau o fodolaeth dynion.

Roger Cecil

Roger Cecil

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Roger Cecil (1942-2015) wedi cael ei ddisgrifio fel un o brif artistiaid haniaethol ei genhedlaeth, ond eto yn ystod ei oes nid oedd yn adnabyddus y tu allan i’w gylch o gyd-arlunwyr. Gwrthododd ysgoloriaeth gan y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au gan fynd adref i Abertyleri i beintio ar ei ben ei hun a heb ddylanwad. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos ei ddarluniau rhyfeddol o hardd ar y cyd â gemwaith a gwaith 3D sydd erioed wedi cael eu harddangos.

Portal and One Year On

Portal and One Year On

Yn cynnwys gwaith y graddedigion diweddar gorau yn y celfyddydau cymhwysol.

Oriel Brif

04 Awst 2018 tan 22 Medi 2018

Mae LGAC wedi teithio o gwmpas y DU i ddewis y goreuon ymhlith graddedigion eleni yn y celfyddydau cymhwysol. Roeddem yn chwilio am y rhai hynny sy’n estyn ffiniau celfyddyd gymhwysol ac sydd ar yr un pryd yn cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd wedi’u harfaethu i arwain a siapio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.