Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Still

Still

Cerameg gan Anne Gibbs

Oriel Brif

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Mae Anne Gibbs yn cymryd amser i sefyll a myfyrio ar beth mae'n ei weld ac yn ei brofi. Mae'n ymddiddori mewn arsylwi ar bethau'n sy'n osgoi sylw gan amlaf, boed coeden ar fryn a welwn bob tymor neu gyffordd yr awn heibio iddi bob dydd. Mae Anne yn canfod yr harddwch sydd mewn pethau ac mae hefyd yn cydnabod y boen, a'r ddau yn aml yn annisgwyl. Felly yn ei gwaith ceramig cain, gwelwn feinder tawel sy'n cyferbynnu'n aml â gwrthrychau hapgael garw. Gallai pin metel dyllu wyneb llyfn, gallai ymyl miniog gael ei adael ar wrthrych y byddem yn ei ddefnyddio fel arall.

 

Arddangosfa The Language of Clay, Arddangosfeydd Teithiol Oriel Genedlaethol  Mission, a guradwyd gan Ceri Jones

‘Building Works: Traces’

‘Building Works: Traces’

Detholiad o waith gan ymarfer ffotograffiaeth Geoff Bradford

Oriel 3

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Testun fy ymarfer ffotograffig yw'r pethau sy'n gyffredin, yn anghofiedig, yn arferol, ac sy'n gyfarwydd i bawb. Mae'n cyfeirio at y byd ‘a wnaed’ ac, er bod hwn yn absennol, mae presenoldeb dynol ymhlyg ynddo.

Yn ddiweddar, fel artist/gwneuthurwr, rwyf wedi ystyried bod y ffotograff yn wrthrych ffisegol ynghyd ag yn ddelwedd i'w drin yn ogystal â'i weld – dyma un o'r rhesymau dros eu maint cymharol fach. 

Hiraeth

Hiraeth

Oriel Brif

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Rhiannon Williams yn addurno straeon. Gan ddefnyddio technegau brodwaith, mae hi'n pwytho storïau pobl gyda'i gilydd. Mae ei naratifau â'u brodwaith cain yn cyfleu golygfeydd sy'n dod o fywyd yn ein hoes fodern, ac o atgofion hiraethus am yr amserau a fu, gan archwilio perthnasoedd dynion a theimladau o berthyn. Astudiodd Rhiannon ar gyfer ei gradd mewn Tecstilau yng Ngholeg Prifysgol Falmouth yn 2011, ac ar gyfer ei gradd Meistr yn y Coleg Celf Brenhinol yn 2014.