Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Gesamtkunstwerk - Total Art Work

Gesamtkunstwerk - Total Art Work

Myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Foyer

08 Chwefror 2020 tan 22 Chwefror 2020

Mae'r ‘bowlen’ ddiymhongar a hollbresennol yn ffurf sydd mor gyfarwydd fel ei bod yn aml yn osgoi sylw, yn ymdoddi i silffoedd, pennau byrddau, yn cael ei chuddio dan rai eraill ar fyrddau sychu, neu dan fwyd. Mae wedi'i gwehyddu mor glòs yn ein hamgylchedd domestig nes iddi fod bron iawn yn anweladwy, ond ar yr un pryd mae'n rhan annatod o'n bywydau, yn ein cynnal.

Yn ystod y 6 wythnos gyntaf o'u blwyddyn derfynol, mae myfyrwyr BA Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cael eu herio i ganfod nodweddion craidd eu hymarfer unigol a distyllu’r rhain i ffurf ‘powlen’. Mae hon yn dipyn o her, rhaid cynnal cywirdeb eu syniadau o fewn ffurf na fu o reidrwydd yn ffocws eu gwaith yn flaenorol. Wrth wneud hyn, mae'n rhaid i'r myfyrwyr ymuniaethu'n gryf â natur eu hymarfer er mwyn cynnal ymdeimlad o gywirdeb yn y canlyniad.

Mae'r canlyniadau’n fwy na ‘phowlenni’ syml – os yw'r fath beth yn bodoli hyd yn oed – yn hytrach, maen nhw'n ddistylliad o ymarfer y myfyrwyr sy'n graddio mewn cerameg yn 2020, yn blatfform cyfoethog y byddant nawr yn adeiladu eu corff terfynol o waith arddangosfa raddedig arno.

Dreams from Detroit

Dreams from Detroit

Delweddau o Foduron Americanaidd yng Nghanol yr 20fed Ganrif - Richard Cox

Oriel Brif

08 Chwefror 2020 tan 21 Mawrth 2020

Mae DFD yn dogfennu cyfnod yn hanes moduron yr Unol Daleithiau a nodweddwyd gan ymagwedd at ddylunio a steilio na fyddai'n talu llawer o sylw i gynilo tanwydd ac ymatal o ran dyluniad.  Ar yr adeg hon, roedd y stiwdios dylunio yn Detroit yn ymdrin ag aerodynameg ddirnadwy, dylanwad dyluniad awyrennau a rocedi a nodweddwyd gan afiaith oedd weithiau'n feiddgar. Gweledigaethau o'r dyfodol a adlewyrchai'r cyfnod pan gawsant eu dychmygu.  Mae'r delweddau yn y sioe hon yn troi o gylch y cyfnod rhwng diwedd y 1950au a chanol y 70au.

Terra Incognita

Terra Incognita

Printiau gan Pete Williams

Oriel 3

08 Chwefror 2020 tan 21 Mawrth 2020

Bydd Terra Incognita yn arddangos darluniau gan y gwneuthurwr printiau o Gaerdydd, Pete Williams, a grëwyd mewn ymateb i nofel Arthur Machen, ‘The Three Imposters’. Mae cwmni cyhoeddi The Three Imposters wedi cynhyrchu cyhoeddiad newydd sy'n cyfuno'r darluniau â'r straeon erchyll o'r nofel a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1895. Mae'r nofel wedi'i strwythuro'n fras o gwmpas y ‘dyn ifanc â sbectol’ enigmatig a oedd yn ffoi trwy Lundain rhag asiantiaid y gŵr drygionus, Dr Lipsius, wedi iddo ddwyn y darn arian amhrisiadwy, Aur Tiberiws, yn anfwriadol. Bydd cyfle i brynu'r cyhoeddiad yn ystod yr arddangosfa.