Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Abandonment and Migration

Abandonment and Migration

Gosodiad cerfluniol gan Alison Lochhead

Oriel 3

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Beth ydych chi'n meddwl wrth ddod ar draws esgid wedi'i thaflu?  Mae pob esgid yn cario stori'r person a'i gwisgodd. Mae gwrthdaro'n gorfodi pobl i adael eu cartrefi a cherdded pellterau anferth, gan ddioddef caledi annychmygadwy. Yn fyd-eang mae 65 miliwn o bobl yn ffoi o'u cartrefi am nad yw'n ddiogel aros ynddynt.

Louise Hall

Louise Hall

Arddangos Crefft

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae Louise Hall yn gweithio mewn porslen i greu llestri bregus, cain o waith llaw. Mae natur dryleu'r porslen yn creu naws arallfydol a llonyddol pan gaiff ei oleuo o'r tu mewn. Mae gweadau gwahanol yn ychwanegu manylder i wella'r rhith o ddeunydd neu bapur ac ati. Mae Louise yn gwyrdroi dulliau cynhyrchu traddodiadol i greu ffurfiau sydd wedi'u morthwylio, eu trin a'u haflunio, gyda llinellau amherffaith, cromliniau tonnog ac amlinellau bylchog. Nid yw'r uniadau'n cael eu celu na'u cuddio gan liw: maent wedi eu gwneud i ddal sylw ac i gwestiynu sut ddaethant i fodolaeth. Mae Louise yn gweithio yng Nghaerdydd.

Blossoming Talents

Blossoming Talents

Paentiadau botanegol o'r dosbarthiadau celf wythnosol LGAC

Oriel Cafe Gallery

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae celf Fotanegol wedi ei gwreiddio mewn hen feddyginiaethau llysieuol a gynhyrchwyd gan fynachod gan fod angen iddynt rannu eu ryseitiau yn ddiogel gyda mynachod eraill. Roedd hyn yn golygu darlunio'r planhigion a ddefnyddiwyd gyda gradd uchel iawn o gywirdeb fel y gallai mynachod eraill adnabod y planhigion i'w defnyddio heb ofni gwenwyno'u cleifion.Roedd yn rhaid i helwyr planhigion yn y 1700au a'r 1800au bortreadu eu sbesimenau gyda chywirdeb gwyddonol, a datblygodd celf Fotanegol yn “ddifyrrwch dymunol” i foneddigesau. Mae'r holl waith yn yr arddangosfa hon wedi ei beintio gan fyfyrwyr yn nosbarthiadau celf wythnosol Debbie Devauden yn LGAC a lleoliadau eraill yn yr ardal leol.

Rare Visions

Rare Visions

The Welsh Group

Oriel Brif

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Un o ddiffiniadau’r gair ‘prin’ yw ‘bod â darnau cydrannol nad ydynt wedi’u cywasgu’n glòs gyda’i gilydd’. Mae’r cyfryw ddiffiniad yn ddisgrifiad priodol o’r arddangosfa bresennol hon sy’n dangos gwaith, prosesau ac arferion cwbl wahanol ac eang eu cwmpas gan y grŵp hirsefydlog hwn o artistiaid.