Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Hanner Tymor Mai/Mehefin

Anifeiliaid Bychain

 

   
 29.05.18
Gwyfynod gwych
 30.05.18
Bathodynnau chwilod
 31.05.18
Pryfed pen ac inc
 01.06.18
Pryfed clai
10.04.18
Adar Prydain applique
11.04.18
Adar papur mewn caets
12.04.18
Brain gwifren
13.04.18
Gwylanod ceramig