Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Gwyliau'r Pasg

 

 15.04.19

Wyau addurnol

£11.50/9.50

16.04.19

Cwningod ffabrig

£11.50/9.50

 17.04.19

Casys siap moron

£11.50/9.50

18.04.19

Garlantau pom pom

£11.50/9.50

19.04.19

Defaid clai

£11.50/9.50


 

 23.04.19

 Blodau wedi'u peintio

 £11.50/9.50

 24.04.19

 Fasys gwifren

 £11.50/9.50

 25.04.19

 Blodau ffabrig

 £11.50/9.50

 26.04.19

 Cennin Pedr ceramig

 £11.50/9.50