Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Hanner Tymor Mai/Mehefin

 30.05.17
masgiau draig
£11.50/£9.50
 31.05.17
coeden ffa'r cawr
£11.50/£9.50
 01.06.17
ty 'bara sinsir'
£11.50/£9.50
 02.06.17
coedwig y blaidd
£11.50/£9.50

 

Dylai pob plentyn ddod â chinio pecyn a diodydd addas. Caiff y plant eu goruchwylio'n llawn bob amser, yn cynnwys yn ystod amser cinio ac egwylion.

Oherwydd poblogrwydd y sesiynau, rhaid bwcio ymlaen llaw drwy ffonio 01633 483321.

Cynhelir y gweithdai ar y llawr cyntaf – os oes gan unrhyw un broblemau symudedd, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn bwcio; a hefyd rhowch wybod i ni os yw'r plant yn dioddef o unrhyw alergeddau neu gyflyrau meddygol.

 Pris yr aelodaeth cyfaill yw £15 y flwyddyn a gellir ei phrynu wrth fwcio lleoedd gweithdy.