Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Haf

 

 

   
 30.07.18
Collage cefnfor
 31.07.18
Golygfeydd yr haf mewn jar
 01.08.18
Traethau miniatur
 02.08.18
Dyddlyfr gwyliau
03.08.18
Ser mor ceramig
   
06.08.18
Gwneud llyfrau miniatur
07.08.18
Darlunio pen ac inc
08.08.18
Straeon yr Haf
09.08.18
Dylunio siacedi llyfrau
10.08.18
Storiau mewn 3D
   
13.08.18
Blodau ffelt
14.08.18
Tegeirianau 3D
15.08.18
Defnydd a lliwlysiau
16.08.18
Bathodynnau bywyd gwyllt
17.08.18
Blodau mympwyol mewn clai
   
20.08.18
Ryffiau Tuduraidd
21.08.18
Portreadau o oes Elisabeth
22.08.18
Gwehyddu Celtaidd
23.08.18
Ysbail moor-ladron
24.08.18
Potiau Rhufeinig
   
28.08.18
Liliau'r dwr 3D
29.08.18
Portreadau Ciwbaidd
30.08.18
Lluniau torri lliwgar
31.08.18
Blodau haul mewn clai