Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Gweithdai Gwyliau Haf

 

 Mor-ladron

 
 24.05.17
cytlas cardbord
 25.06.17
mapiau trysor
 26.06.17
hetiau a barfau mor-ladron
27.07.17
cistiau trysor
28.07.17
llongau ceramig
   

Darlunio

 
31.07.17
hynod a chlyfar
01.08.17
patrymau anifeiliaid
02.08.17
llyfrau consertina
03.08.17
gwrachod a chewri
04.08.17
dyluni ffasiwn
   

Ceaduriaid y Goedwig

 
07.08.17
adar mewn cawell
08.08.17
llwynogod ffelt
09.08.17
bathodynnau coedwig
10.08.17
tai draenogod
11.08.17
tylluanod ceramig
   

Monochrom

 
14.08.17
siapiau decoupage
15.08.17
gwneud marciau ag inc
16.08.17
gwneud printiau a stampiau
17.08.17
gwehyddu
18.08.17
llin-arlunio
   

Patrwm a Golau

 
21.08.17
addurniadau gwifren a gleiniau
22.08.17
dalwyr haul gloynnod byw
23.08.17
dail laminedig
24.08.17
ser amryliw
25.08.17
adar 'gwydr lliw'

 

Dylai pob plentyn ddod â chinio pecyn a diodydd addas. Caiff y plant eu goruchwylio'n llawn bob amser, yn cynnwys yn ystod amser cinio ac egwylion.

Oherwydd poblogrwydd y sesiynau, rhaid bwcio ymlaen llaw drwy ffonio 01633 483321.

Cynhelir y gweithdai ar y llawr cyntaf – os oes gan unrhyw un broblemau symudedd, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn bwcio; a hefyd rhowch wybod i ni os yw'r plant yn dioddef o unrhyw alergeddau neu gyflyrau meddygol.

 Pris yr aelodaeth cyfaill yw £15 y flwyddyn a gellir ei phrynu wrth fwcio lleoedd gweithdy.