Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gydag Ysgolion

Cynllunir y gweithdai fel y bônt yn cydweddu â chynlluniau gwaith cyfredol eich ysgol, neu fe'u cysylltir â rhaglen arddangosfeydd y Ganolfan Gelf, a gellir eu cynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange neu yn yr ysgol ei hun.

Mae'r disgyblion yn profi ac yn ymchwilio i waith artistiaid a gwneuthurwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol wrth iddynt ymweld ag orielau'r Ganolfan Gelfyddydau.

Rydym yn cynnig gweithdai diwrnod cyfan a hanner diwrnod ac yn darparu'r holl ddeunyddiau ac offer sydd eu hangen.

Rydym yn cynnig gweithdai hyfforddiant mewn swydd i athrawon a staff cymorth.
 
Ysbrydoliaeth – gallwn helpu i sicrhau bod eich syniadau'n cael eu gwireddu.

  • Cerameg
  • Collage
  • Adeiladu
  • Arlunio
  • Graffeg
  • Dylunio Gemwaith
  • Paentio
  • Gwneud Printiadau
  • Tecstilau

Preswyliadau i Artistiaid mewn Ysgolion

Mae gan Ganolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange hanes o drefnu a rhedeg rhaglenni o breswyliadau dan arweiniad artistiaid mewn ysgolion.

Gall y preswyliad fod ar ffurf cyfres o weithdai unigol dros nifer o wythnosau, neu floc o weithdai ar ddiwrnodau dilynol mewn celf neu grefftau trawsgwricwlaidd. Gallai'r preswyliad arwain at greu llyfr dosbarth, croglen frethyn, gosodiad neu furlun.