Ffôn: 01633 483321

Gweithdai i Oedolion

Rydym yn darparu llawer o gyfleoedd i oedolion ymglymu wrth ein rhaglen arddangosfeydd, yn cynnwys arddangosiadau, sgyrsiau gan artistiaid a theithiau. Mae'r ganolfan hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau creadigol sy'n darparu ar gyfer pawb, o ddechrewyr i wneuthurwyr dawnus.

Cedwch olwg am ein rhaglen Gwanwyn/Haf 2016. Ymunwch â'n rhestr bostio i gael rhagor o wybodaeth.