Ffôn: 01633 483321

Gweithdai i Oedolion

Rydym yn darparu llawer o gyfleoedd i oedolion ymglymu wrth ein rhaglen arddangosfeydd, yn cynnwys arddangosiadau, sgyrsiau gan artistiaid a theithiau. Mae'r ganolfan hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau creadigol sy'n darparu ar gyfer pawb, o ddechrewyr i wneuthurwyr dawnus.

Cedwch olwg am ein rhaglen Gwanwyn/Haf 2016. Ymunwch â'n rhestr bostio i gael rhagor o wybodaeth.

Gweithdai Hiraeth

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi bod Rhiannon Williams wedi cytuno i redeg dai weithdy unigryw yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, gan gydredeg â’r arddangosfa ‘Hiraeth’. Noder mai dim ond deuddeg lle sydd ym mhob gweithdy, felly ffoniwch 01633 483321 i fwcio eich lle.

Addurniad Creadigol i Ddechreuwyr – Wynebau

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2017, 1-4pm 

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol addurniad gleinio â llaw i chi. Byddwch yn dysgu sut i gyfuno technegau gleinio 2D a 3D yn greadigol gyda phrosesau cudynnu gweadol. Darperir y deunyddiau a’r offer. 

16+ Oed   Pris: £25 Rhaid Bwcio    

Addurniad Creadigol i Ddechreuwyr – Fflora

Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018, 1-4pm

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol addurniad gleinio â llaw i chi. Byddwch yn dysgu sut i gyfuno technegau gleinio 2D a 3D yn greadigol gyda phrosesau cudynnu gweadol. Darperir y deunyddiau a’r offer. 

16+ Oed   Pris: £25 Rhaid Bwcio    

Bwciwch y ddau weithdy am £45