Ffôn: 01633 483321

  • Temporary closure
  • Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
    cliciwch i weld arddangosfa ar-lein eleni gan Ysgol Gelf Caerdydd
  • Blanket Coverage

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ebost: info@lgac.org.uk

Oriau Agor

Ar gau dros dro oherwydd COVID-19

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn
Oriel a Siop Grefftau: 9.30yb - 3.30yp
Caffi: 9.30yb - 2.00yp 

(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Mynediad am ddim

Dim Delweddau

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen 
NP44 1PD

Oriau Agor

Ar gau dros dro oherwydd COVID-19

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn
Oriel a Siop Grefftau: 9.30yb - 3.30yp
Caffi: 9.30yb - 2.00yp 

(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Mynediad am ddim

Ar gau dros dro oherwydd COVID-19

20/12/20

Yn unol â Chanllawiau'r Llywodraeth, rydym ar gau dros dro oherwydd yr heintiau COVID-19 cynyddol ledled Cymru. Rydyn ni’n ymateb i wybodaeth newydd wrth iddi gyrraedd, ac rydyn ni ar gael bob amser i drafod unrhyw bryderon, felly cofiwch gysylltu â ni os oes angen, a gobeithiwn eich gweld yn fuan.

Am fwy o wybodaeth ynghylch beth sy'n digwydd yn Nhorfaen mewn perthynas â'r Coronafeirws ewch i wefan Bwrdeistref Sirol Torfaen, ac am gefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

YMWELD

Mae ein Horielau yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn dangos gwaith gwneuthurwyr lleol.

exhibition gallery

DYSGU

Gallwn gynnig partïon celf, gweithdai yn ystod gwyliau ysgol, ynghyd ag ymweliadau i ysgolion a cholegau.

childres activities

BWYTA

Mae ein caffi'n darparu amrywiaeth eang o ddiodydd, prydau, byrbrydau a chacennau er eich mwynhad.

cafe

SIOPA

Mae ein shop yn arddangos ac yn gwerthu'r enghreifftiau gorau o grefft gyfoes o Gymru ac o bob rhan o'r DU.

craft shop