Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Off the Wall

Off the Wall

Oriel Cafe Gallery

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Dros yr hanner can mlynedd o'i bodolaeth, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange wedi crynhoi casgliad parhaol o baentiadau, lluniau, printiau a chrefftau, yn cynnwys enghreifftiau gan lawer o artistiaid mwyaf dylanwadol ac arloesol Cymru. Mae'r arddangosfa fechan hon yng nghaffi’r Oriel yn cyflwyno detholiad o waith a roddwyd i'r casgliad gan Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru (CCGC).

Zoomorphic

Zoomorphic

Brif Oriel

03 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017

Mae trawsnewid sŵomorffig, ble mae bodau dynol yn ymrithio yn anifeiliaid, wedi bod yn rhan o lên gwerin a chrefydd ers miloedd o flynyddoedd, o'r crwyn-gerddwyr brodorol Americanaidd, i dduwiau Eifftaidd, a chreaduriaid o straeon tylwyth teg Ewropeaidd. Mae'r croesrywiau hyn yn archwilio delweddaeth ffantasi a hud, ond hefyd y reddf anifeilaidd hanfodol sydd y tu ôl i'r holl natur ddynol. Mae'r gwaith yn yr arddangosfa hon yn archwilio'r hanner-byd rhwng dynion ac anifeiliaid trwy gerameg, tecstilau a phrintiadau.

Anthropomorphica, Eleanor Bartleman, Christie Brown, Adrian Higgins, Kerry Jameson, kealwork, Jackie Needham, Gladys Paulus, Zenna Tagney, Yannick Unfricht.

Textile Landscapes

Textile Landscapes

Oriel Cafe Gallery

03 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017

Fel artist tecstilau a phrint mae Penny Turnbull, sy'n byw yn Sir Fynwy, yn ymddiddori'n bennaf mewn collage a haenu gwedd a lliw i greu ei delwedd. Mae ei gwaith yn ymwneud â defnyddio peiriant gwnïo Embellisher sy'n caniatáu iddi gyfuno ffabrigau a lliw mewn ffordd arluniol, ac sy'n hwyluso cymysgu a darnio lliw i gynhyrchu cefndir diddorol ar gyfer datblygu ymhellach gyda phwythau.

Mae brodio rhydd â pheiriant gydag edau du yn creu ansawdd tebyg i fraslun a gaiff ei weithio ymhellach gyda gwaith gwnïo â llaw i ychwanegu manylder a symudiad.

Mae Penny yn gweithio o'i stiwdio yn Sir Fynwy.

Amanda Caines

Amanda Caines

Arddangosfa Gemwaith

03 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017

Mae Amanda yn defnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau yn ei gwaith, a chasglodd lawer o'r rhain pan oedd yn byw yn Llundain ble byddai'n chwilota yn y mwd ar flaendraeth yr afon Tafwys. Mae nawr yn byw yng Nghymru ac yn parhau i gasglu gwrthrychau hapgael o dirwedd Cymru, boed pren, gwydr, cerrig afon neu grochenwaith.

Caiff yr holl ddeunyddiau hyn eu rhwymo a'u gwnïo, eu cyfuno ag arian wedi'i ailgylchu, a'u cynnwys mewn darnau pwrpasol o emwaith sydd nid yn unig yn cysylltu â natur a'r dirwedd, ond sydd hefyd yn dweud stori'r cymunedau oedd yn byw o'n blaen ac olion eu bywydau a adawont ar eu hôl.

Portal2016

Portal2016

Yn rhoi llwyfan graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni

Brif Oriel

01 Hydref 2016 tan 19 Tachwedd 2016

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol

Hatton Willow

Hatton Willow

Arddangosfa Grefft

01 Hydref 2016 tan 19 Tachwedd 2016

Mae Sarah Hatton yn gwehyddu gan ddefnyddio detholiad bychan o'r ugain amrywiad o helyg a dyfir ar ei fferm fechan yng Nghaerffili, sy'n darparu cyflenwad cynaliadwy iddi. Wrth ddefnyddio ystod mor fechan o helyg, a'i dyfu ei hunan, mae Sarah wedi dangos gwerthfawrogiad llawn o gylchred bywyd yr helygen. Mae'r arddangosfa hon yn cyflwyno amrywiaeth o fasgedi sy'n dangos taith Sarah wrth wneud basgedi. Mae wedi cynnwys basgedi Cymreig traddodiadol ynghyd â basgedi cyfoes gan ddefnyddio'i hoff weadau, lliwiau, siapiau a thechnegau. Roedd Sarah Hatton yn enillydd gwobr 'Arddangosfa Grefftau' Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn ystod yr Arddangosfa Gwnaed â Llaw 2015 yng Nghaerdydd.