Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Jantien Powell

Jantien Powell

Oriel Cafe Gallery

Oriel Cafe Gallery

26 Mawrth 2016 tan 14 Mai 2016

 Mae Jantien wrth ei bodd yn paentio bywyd fel mae'n ei weld o'i chwmpas, cefn gwlad gogoneddus Cymru, y ffermydd mynydd a'u trigolion – yn ferch i ffermwr, dyma'r pethau sy'n annwyl iddi.

Mae'n paentio gydag acryligau yn bennaf ond mae hefyd yn hoff iawn o ddefnyddio collage a gwead i ychwanegu dyfnder a haenau i baentiad. Mae'n torri allan erthyglau papur newydd perthnasol, adroddiadau gwerthiannau o'r marchnadoedd gwartheg, delweddau neu destun y gall eu gweu i'w phaentiadau fel y bydd y gwyliwr yn dod o hyd i wybodaeth newydd yn barhaus, boed enw, pris, llun, efallai, na fyddwch yn sylwi arnynt yn gyntaf. Mae hyn nid yn unig yn ychwanegu haenau hardd i baentiad ond mae hefyd yn ychwanegu marciwr diddorol yn nhermau dyddiadau a lleoedd a gynhwysir

An ‘in’ with a stranger

An ‘in’ with a stranger

Cychwyn sgwrs greadigol

Brif Oriel

16 Ionawr 2016 tan 12 Mawrth 2016

Mae'r curadur, Aidan Moesby, yn cychwyn sgwrs drwy archwilio'r syniad o dywydd fel trosiad ar gyfer y cyflwr dynol.  Mae Aidan wedi hel detholiad Rhyngwladol o artistiaid at ei gilydd y mae eu gwaith yn cyseinio â'i weledigaeth. Mae'n cynnwys Catrin Andersson; Joanne Mitchell; Zoe Preece a Tim Shaw

Mae'r arddangosfa yn brosiect Tu Fewn a gyflwynir fel rhan o gyfres “Gwneuthurwr i Guradur” LGAC.

flora

flora

Artist Preswyl

Galeri 2

16 Ionawr 2016 tan 12 Mawrth 2016

Caroline Dear creu gwaith sy'n peri i ni edrych ar y planhigion sydd o'n cwmpas mewn ffyrdd newydd. Mae ei ymarfer yn cael ei ffurfio o ddealltwriaeth o'r cydbwysedd a llif o fewn natur, gan archwilio ein perthynas newidiol â'r byd naturiol.

fflora yn brosiect Oriel Davies sy'n rhychwantu ar draws Cymru lle y blodau yn cael effaith bwerus mewn celf yn cael ei harchwilio.

Katherine Bree

Katherine Bree

Arddangosfa Gemwaith

16 Ionawr 2016 tan 12 Mawrth 2016

Mae Katherine Bree yn ddylunydd-gwneuthurwr gemwaith sefydledig yn Llundain. Yn wreiddiol roedd yn ddylunydd tecstilau, ac mae'n cael ei hysbrydoli gan liw sy'n roi naratif cryf i'w chasgliadau. Mae'n llinynnu cerrig lled-werthfawr naturiol ac yn gofannu manylion arian â llaw i greu darnau cyfyngedig a nodweddir gan siâp cryf, lliw soffistigedig a manwl gywirdeb. Mae gwerthwyr blaenorol ei gwaith yn cynnwys Liberty, Selfridges, Amgueddfa Victoria & Albert, Tate 

MakersXchange: Dinny Pocock

MakersXchange: Dinny Pocock

Arddangosfa Grefft

16 Ionawr 2016 tan 12 Mawrth 2016

Menter yw MakersXchange ble mae Lleoliadau ac Urddau Gwneuthurwyr o bob rhan o Gymru a'r De-Orllewin yn cyfnewid gwaith y gwneuthurwyr maent yn eu dangos neu eu cynrychioli yn rheolaidd. Eleni mae LGAC wedi cysylltu â New Brewery Arts yn Cirencester a byddwn yn cyflwyno gwaith Dinny Pocock.  

Astudiodd Dinny gerameg yn Ysgol Gelf Camberwell yn Llundain ond yn ddiweddar – ac yn rhyfeddol – mae wedi trosglwyddo o'i thechneg o gerflunio haenau mân o borslen dros fframiau gwifren i ffeltio â nodwydd.  “Mae creu aderyn taclus o fwndel afreolus o wlân yn teimlo'n gyfareddol ac yn absẃrd i'r un graddau. Yr hyn sydd o'r pwysigrwydd mwyaf i mi yw bod hanfod y testun yn cael ei wireddu: rwy'n hoffi cipio'r ennyd o lonyddwch rhwng symudiadau, yr ennyd pan allai rhywbeth eithriadol "

Annica Neumuller

Annica Neumuller

Oriel Cafe

16 Ionawr 2016 tan 12 Mawrth 2016

Roedd Annica Neumuller eni yn 1963 yn Stockholm a hyfforddi mewn celfyddyd gain yn y Ostersunds Konstskola , gan ddod yn artist llawn amser pan symudodd i'r DU yn 1999.She bellach yn gweithio o'i stiwdio Sir Fynwy yn cynhyrchu gweithiau mewn acrylig , collage a chyfryngau cymysg .

Annica disgrifio ei hun fel peintiwr cymhellol iddi paentio cydbwysedd rhwng anhrefn a threfn. Fel bywyd ei hun .

Mae ei gwaith yn bersonol ond nid yn breifat . Beth bynnag mae'r gwyliwr yn gweld yn ei phaentiadau Annica gobeithio rhai teimlir a dderbynnir fel hwb oddi wrth ei byd