Ffôn: 01633 483321

Donna Barry

Donna Barry
08 Awst 2015 tan 17 Hydref 2015
Arddangosfa Gemwaith

Graddiodd y dylunydd a'r gwneuthurwr gemwaith o Gymru, Donna Barry, o Goleg Celf Caeredin ble datblygodd ei thechneg doddi bersonol. Mae Donna'n creu dalennau arian gweadog a ysbrydolir gan ailadrodd mewn natur a siapiau a phatrymau pensaernïol. Trwy drefnu'r siapiau hyn a pheri iddynt orgyffwrdd, ac yna eu toddi a'u ffurfio, mae darnau gorffenedig Donna'n edrych yn debyg i elfennau o fflora a ffawna hardd.