Ffôn: 01633 483321

Ffolio

Ffolio
Arddangosfa o artistiaid cyfoes yn gweithio gyda phapur
31 Hydref 2015 tan 02 Ionawr 2016
Brif Oriel

Mae papur wedi bod yn arloesi ers bron dwy fil o flynyddoedd er mwyn cwrdd ag anghenion cyfnewidiol dynion. Ers ei ddiwrnodau cynharaf, mae wedi bod yn hanfodol ar gyfer cipio
a chyflwyno creadigrwydd. Wrth i’r byd symud yn ddyfnach i’r oed ddigidol, mae ffurfiau electronig ar gyfathrebu torfol yn dechrau disodli papur. Fodd bynnag mae papur yn parhau i fod yng nghanol ymarfer celf gymhwysol gyda chenhedlaeth newydd o artistiaid cyfoes yn creu ffyrdd newydd o wneud defnydd llawn o’i natur ailddefnyddiadwy, ei hyblygrwydd a’i bris isel unigryw.

Defnyddir papurau argraffedig a phapur newydd, crimp fel ysbrydoliaeth a chyfrwng ac mae offrymau amrywiol yr artistiaid hyn yn sicrhau bod papur yn parhau i fod mor naturiol, hanfodol a gwerthfawr ag erioed.

Ffolio yn arddangosfa guradwyd Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn cynnwys gwaith Kate Bufton , Angela Davies , Rob Ryan , Andrew Singleton , Helen Snell a Susan Stockwell.