Ffôn: 01633 483321

Cynllun Casglu

Cyfle i feddu ar eich hoff waith celf.

Mae'r Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log* sy'n eich helpu i brynu crefftau a chelfyddyd gyfoes yng Nghymru.

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn un o dros hanner cant o orielau yn y Cynllun Casglu sy'n cynorthwyo pobl sy’n byw yn y DU i brynu gweithiau celf a chrefft gwreiddiol a wnaed gan artistiaid byw.

Mae’r benthyciadau di-log* yn dechrau ar £50 ac yn ymestyn i hyd at £5,000.

Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am y cynllun.

* Cyfradd Ganrannol Flynyddol gynrychioladol o 0%