Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Teithiol

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn ymwneud â phob agwedd ar drefnu arddangosfeydd a mynd â nhw ar daith. Mae pecynnau arddangosfeydd teithiol Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cynnig cyfle rhagorol i ddod ag amrywiaeth o arbenigedd i'ch safle chi. Cynllunnir yr arddangosfeydd fel y byddant yn cyflwyno archwiliad o syniadau a deunyddiau, ar y cyd â chyhoeddiad cysylltiedig, mewn pecyn cyfaddas a ddanfonir yn syth i'ch safle.

Bydd y lleoliad sy'n cynnal digwyddiad yn gyfrifol am yswirio'r arddangosfa tra bydd yn eu meddiant, gan gynnwys cludiant ymlaen/dychwelyd.

ART-zheimers

ART-zheimers

An exhibition of work created by the LGAC Alzheimers and befrienders art group

Arddangosfa o waith a grëwyd gan grŵp celf Alzheimers a chyfeillachwyr LGAC

Ers dros 5 mlynedd, mae LGAC wedi bod yn rhedeg dosbarthiadau celf wythnosol ar gyfer dioddefwyr dementia ifanc a'u cyfeillachwyr. Nod ein prosiect “byw gyda dementia” yw darparu amgylchedd lle gellir archwilio syniadau creadigol. Gall y celfyddydau gael effaith sylweddol ar iechyd a dedwyddwch nid yn unig y rhai sy'n cymryd rhan, ond hefyd eu teulu a'u ffrindiau.

Mae'r arddangosfa hon ar gael am ddim i leoliadau cymunedol. Gellid codi ffi pris cost am drosglwyddo a chasglu.

Oddeutu 30ms