Ffôn: 01633 483321

Cwtch Gwau

Mae Cwtsh Gwau Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cwrdd bob pythefnos ar fore dydd Sadwrn rhwng 10.30am a 12.30am, ac mae'n croesawu gwewyr o bob oedran a galluoedd. Mae'r cyfranogwyr yn rhannu syniadau, patrymau, profiad a brwdfrydedd mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Tâl mynediad £2 (yn cynnwys lluniaeth)

Rhaid i bobl ifanc dan un ar bymtheg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Dyddiadau Cyfarfod 2015

  • Ddydd Sadwrn 12 Medi
  • Ddydd Sadwrn 26 Medi
  • Dydd Sadwrn 10 Hydref
  • Dydd Sadwrn 24 Hydref
  • Dydd Sadwrn 7 Tachwedd
  • Dydd Sadwrn 21 Tachwedd
  • Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr
  • Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr