Ffôn: 01633 483321

Arlwyo Allanol

Mae lleoliad y ganolfan yng nghanol Cwmbrân yn golygu y gallwn arlwyo'n hwylus ar gyfer digwyddiadau allanol – boed ar safle'r cwsmeriaid eu hun neu ar gyfer partïon a derbyniadau busnes.

O fwyd poeth ac oer, i ddarparu byrddau a chadeiriau, llestri ddoe, llieiniau bwrdd a staff gweini, mae'r tîm yn barod i fodloni holl anghenion y cwsmer. Mae'r bwydlenni'n hyblyg, felly gellir eu haddasu ar gyfer cyllideb ac anghenion diet cwsmeriaid.

Cysylltwch â ni i drafod